ΣΚΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ - Balance sheet 2012(pdf)  
ΣΚΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ - Balance sheet 2013(pdf)  
ΣΚΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ - Balance sheet 2014(pdf)  
ΣΚΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ - Balance sheet 2015(pdf)  
   
Contact information:  
  Tel.Number:  +30.2810370440  
  Fax.Number: +30.2810370449  
  Email :       info@skalaenergias.gr